THE SOUTH AFRICAN INDEX INVESTOR

“Greater rewards, lower costs”

NAVORSINGSARTIKELS (AFRIKAANS)

 

Oktober 2016:                            Aftree-inkomste opsies by lewende annuiteitsplanne

Augustus 2016:                          Die uitdagings van aftreebeplanning in ‘n veranderende tydvak

Mei 2016:                                    Die regte besluitnemingsraamwerk, ja, maar die verkeerde plek

Desember 2015:                        Donker onweerswolke beweeg oor die SA ekonomie

September 2015:                       Die terugkeer van wisselvallige markte

Mei 2015:                                    Die beoordeling van fondsprestasies en moontlike slaggate

Januarie 2015:                           25 Volhoubare Opmerkings oor Welvaartbestuur

November 2014:                        Aftreebeplanning: Konsepte en inhoud

Augustus 2014:                          Wiskundige geletterdheid, persepsies en besluitneming

Mei 2014:                                    Opbrengsverwagtinge en statistiese werklikhede

Desember 2012:                        Vyftien Venynige Beleggingswaarhede

Augustus 2012:                          Wanneer mooiweerspraatjies deur die waarheid blootgelę word

Julie 2012:                                 Beleggingsverliese: Die emosionele ervaring van  beleggers

Januarie 2012:                           Wanneer kan ek aftree?

September 2011:                       Enkele aantekeninge oor passiewe en aktiewe beleggingsbestuur

Julie 2011:                                 Die moeilikheid met moeilike beleggingsbesluite

Februarie 2011:                         Myopia gedrag van beleggers gaan nie tot Ayoba prestasies lei nie!

Desember 2010:                        Is ouer beleggers beter beleggers?

Oktober 2010:                            Historiese opbrengste is nie dieselfde as toekomstige opbrengste nie

September 2010:                       Dit is die klein jakkalsies wat die aftree-wingerd vernietig....

Julie 2010:                                 Die Illusie van Geldwaarde

Mei 2010:                                    ‘n Volhoubare Aftredeplan

Februarie 2010:                         Onstuimige markte vereis kalm optrede

Desember 2009:                        Gereelde verslagdoening: Lei dit tot beter prestasies?

September 2009:                       Wanneer is gemiddelde beleggingsopbrengste goed genoeg vir my?

Junie 2009:                                Enkele riglyne om ernstige beleggingsfoute te vermy

Mei 2009:                                    Hoe goedkoop is die aandelemark regtig?

Maart 2009:                               Kan ek beter doen as my beleggings in aftreeprodukte?

Februarie 2009:                         Vervroegde Onttrekkings uit Aftreefondse: Maak dit sin?

November 2008:                        Die Finansiele en Ekonomiese Krisis van 2008

April 2008:                                 Die Aard van Aandeelopbrengste

Februarie 2008:                         Die Infasering van Beleggings: Gepaste Benaderings

November 2007:                        ‘n Rasionele Beleggingsstrategie

Oktober 2007:                            Optimale Enkelbedrag Onttrekkings vanuit Aftreefondse

September 2007:                       Geskikte Beleggingsstrategieё by Aftrede

Augustus 2007:                          Verliese op die Aandelemark: ‘n Historiese Perspektief